Pagi Senin, tanggal 9 Oktober 2017, suasana di halaman tengah SMPN 1 Selong tidak seperti biasanya. Pagi itu para siswa-siswi duduk dengan tertib di lapangan basket. Sementara di sebelah timur lapangan sekitar 50an siswa berdiri berbaris dengan tertib. Ya, pagi itu adalah pelantikan pengurus OSIS baru untuk tahun pelajaran 2017/2018 sekaligus serah terima kepengurusan dari pengurus OSIS lama ke pengurus OSIS baru.

Susunan dan Personalia Pengurus OSIS TP. 2017/2018 adalah sebagai berikut:

 

 

NO Jabatan dalam OSIS Nama Kelas Ket
I

 

II

 

 

III

 

 

IV

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

Wakil Ketua

 

Sekretaris 1

Sekretaris 2

 

Bendahara 1

Bendahara 2

 

Bidang – Bidang

Ketakwaan Terhadap Tuhan YME

1.      Ketua

2.      Anggota

3.      Anggota

4.      Anggota

5.      Anggota

6.      Anggota

Kehidupan Berbangsa dan Bernegara(Pancasila)

1.      Ketua

2.      Anggota

3.      Anggota

4.      Anggota

5.      Anggota

6.      Anggota

Pendahulan Bela Negara

1.   Ketua

2.  Anggota

3.  Anggota

4.  Anggota

Kepribadian Budi Pekerti Luhur

1.      Ketua

2.      Anggota

3.      Anggota

4.      Anggota

5.      Anggota

6.      Anggota

 

Organisasi Politik dan Kepemimpinan

1.      Ketua

2.      Anggota

3.      Anggota

4.      Anggota

5.      Anggota

6.      Anggota

Keterampilan dan Kewirausahaan

1.      Ketua

2.      Anggota

3.      Anggota

4.      Anggota

Arif Rahman

Fara Ulvia

 

Pandu prasistyo Anugrah G

Yuliana Bahri

 

Indah Purnama

Putu Kayona Sidemen Putri

 

 

 

 

Wulan Aulia Putri

M. Rabiul Murodi

M. Sirojudin Sani

Annisa Aulia Ramdhani

Baiq Sahrani

Alpiana Ambarwati

 

 

M.Septarian Maula Heriza

Baiq Marsya Izzatul F.

Isny Dara Andini

Maria Anastasia Da Lopez

Ahmad Yasir Sultanul A.

Dwi Afriza Eldanti Utami

 

Hartayadi Indra Pratama

Wiwin Mistra Jeniwanti

Gede Tresna Ardiawan

Riadatun Nafs

 

 

Galih Luhung Wasundoro

Padmi Kartika Sari

Agnia Nur Azizi A.

Febrian Rizky Saputra

Nadia latifa  Ramadhani

Ramzy Oansa Ilham

 

 

 

Rani Aulia Rahmatillah

I.G.Ngura Eka Yura J.

Alifiya Chairani Salsabila

Muhammad Fauzi Balbied

Dandy Harsa Fathoni

Baiq Haena Zakiya

 

Anita Rahmani

Annisa Rizky Nur Apriani

Baiq Syahrini

M. Wahyu Hilal Abror

VIII D

VIII F

 

VIII E

VII F

 

VIII A

VII A

 

 

 

 

VIII D

VIII E

VIII D

VII E

VII D

VII B

 

 

VIII E

VIII D

VIII D

VII A

VII E

VII C

 

VIII E

VIII A

VII D

VII D

 

 

VIII F

VIII E

VIII G

VIII G

VII B

VII E

 

 

 

VIII A

VIIIF

VIII E

VII A

VII G

VII G

 

VIII D

VIIIC

VII B

VII C

 

 

 

 

 

NO Jabatan dalam OSIS Nama Kelas Ket
7

 

 

 

 

 

 

8

Kesegaran Jasmani dan daya Kreasi(Olahraga)

1.      Ketua

2.      Anggota

3.      Anggota

4.      Anggota

5.      Anggota

Apresiasi, presepsi dan Kreasi Seni (Kesenian)

1.      Ketua

2.      Anggota

3.      Anggota

4.      Anggota

5.      Anggota

 

 

 

Lalu Syah Reza Al Farobi

Rahman Taufiq

Muhammad Ardianta Haydar

Aida Rahma Aulia

Satria Hidayatullah

 

 

Divia Sembrianti Putri

Tegar Aryanata Saguna

Sirka Ayu Arini

Ahmad Suwandi

Sri Sahibul Mariyani

 

 

 

VIII C

VIIIA

VII G

VII A

VII D

 

 

VIII C

VIII D

VIIIC

VII D

VII B

 

Kepala Sekolah

 

SAFRUDDIN, S.Pd

NIP. 19630311 198601 1 007

Pelantikan Pengurus OSIS TP. 2017/2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *